• Čeština
  • English
  • Deutsch

CAT

CAT je zkratka pro počítačem podporovaný překlad (Computer Aided Translation), tedy pro překládaní za použití speciálního softwaru. Jde v podstatě o databázové programy určené pro profesionální překladatele – nejde o žádný typ strojových překladačů. CAT nástroje výrazně zefektivňují a zpřesňují práci překladatele.

Použití uvedeného softwaru je vhodné především u textů, v nichž se vyskytují opakující se pasáže a je kladen důraz na správnost a konzistentnost použité odborné terminologie. Typickým příkladem jsou překlady technické dokumentace (návody na obsluhu, uživatelské příručky, katalogy náhradních dílů, …), obchodní smlouvy, web stránky apod.

Hlavní výhody použití CAT nástrojů:

  1. Překladová paměť
    Software ukládá do paměti každou přeloženou větu, kterou v něm překladatel napsal. Pokud se v nově překládaném textu vyskytne identická věta (a to doslovně nebo s menšími obměnami), je překladateli automaticky nabídnuto předchozí znění překladu. Díky této funkci lze dosáhnout značných časových a finančních úspor (za opakované texty se účtuje podstatně nižší cena – až o 70 %).
    Překladovou paměť lze dodatečně vytvořit i z dokumentů, při jejichž překladu nebyly CAT nástroje použity.
  2. Terminologická databáze
    V systému je průběžně vytvářena databáze s odbornými termíny, které jsou specifické pro daný obor a tématiku (optimální variantou je, pokud na tvorbě terminologické databáze spolupracují rovněž odborníci firmy zadávající překlad). Software pak zabezpečí jednotnou terminologii ve všech překládaných textech, a to i v případě rozsáhlých projektů, kdy na jednom textu pracuje současně více překladatelů.

Pomocí CAT nástrojů lze zpracovat překlady ve formátech sady MS Office (Word, …), Adobe FrameMaker, Adobe InDesign, Adobe PageMaker, HTML, XML, SGML a další. Systém uchovává veškeré informace o formátování, takže dokument v cílovém jazyce má grafickou úpravu identickou s předlohou.

Nyní Vám můžeme nabídnout vyhotovení překladů pomocí nejrozšířenějších CAT nástrojů TRADOS a TRANSIT.